کد مطلب: 129931
طي بخشنامه‌اي از سوي دکتر رهايي ابلاغ شد دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاري ارزيابي جامع دوره دکتري/ برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم در نيمه اول تيرماه
تاریخ انتشار : 1397/02/25 09:04:06
نمایش : 8346

دکتر عليرضا رهايي با ابلاغ بخشنامه اي به روساي واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاري ارزيابي جامع دوره دکتري تخصصي آموزشي پژوهشي را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، در اين بخشنامه آمده است: پيرو شيوه‌نامه ارزيابي جامع دوره دکتري تخصصي آموزشي پژوهشي مورخ 95/11/12 و به منظور يکسان‌سازي نحوه برگزاري و اجراي مناسب ارزيابي جامع دوره دکتري تخصصي، آزمون مذکور براي تمامي دانشجويان دوره دکتري تخصصي از نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 و بعد از آن با فرآيند جديد برگزار خواهد شد.

براساس بندهاي اين بخشنامه، ارزيابي جامع در محل هاي تعيين‌ شده توسط کميته برگزاري استان (با هماهنگي واحدهاي دانشگاهي) و با نظارت آن کميته و اداره کل نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه برگزار مي‌شود.

در اين بخشنامه تاکيد شده که اين ارزيابي در هر سال تحصيلي دو نوبت برگزار مي شود که زمان برگزاري ارزيابي جامع براي نيمسال اول هر سال تحصيلي از ابتداي هفته آخر آبان ماه تا پايان هفته اول آذرماه (بازه زماني دو هفته) و در نيمسال دوم هر سال تحصيلي از ابتداي هفته آخر ارديبهشت ماه تا پايان هفته اول خردادماه (بازه زماني دو هفته) است.

براساس اين بخشنامه و به منظور مديريت امور اجرايي برگزاري ارزيابي جامع استاني، در هر استان کميته برگزاري متشکل از 5 نفر از بين اعضاي شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي استان (معاونان آموزشي واحدهاي استان با مرتبه علمي حداقل استادياري) از طريق رأي‌گيري تعيين مي‌شود. رئيس اين شوراي آموزشي به عنوان رئيس اين کميته بوده و احکام اعضا توسط دبير هيات امناي استان صادر مي‌شود.

در اين بخشنامه تاکيد شده در هر رشته يک کارگروه 3 تا 7 نفره تخصصي استاني از اعضاي هيات علمي (ترجيحاً تمام‌وقت) متخصص در رشته واحدهاي استان تشکيل مي‌شود. با توجه به اينکه آزمون جامع با هدف سنجش احراز توانايي علمي و تخصصي جهت آغاز فعاليت پژوهشي دانشجوست، فهرست عناوين موضوعات تعيين شده (حداقل 3 و حداکثر 5 موضوع) و منابع مرتبط با آنها، توسط کميته برگزاري هر استان بايد حداقل يک ماه قبل از زمان برگزاري بخش کتبي آزمون جامع، از طريق استان به اطلاع واحدهاي دانشگاهي مربوطه رسانده شود. هر يک از واحدهاي دانشگاهي ملزم به اطلاع رساني عناوين يادشده به دانشجويان هستند.

بخش شفاهي ارزيابي جامع مطابق ضوابط شيوه‌نامه مورخ 95/11/12 با حضور برخي از اعضاي کارگروه تخصصي و توسط مدرسان هر يک از گروه هاي تخصصي در واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجو و پس از اجراي بخش کتبي ارزيابي جامع، برگزار مي شود.

در اين بخشنامه تاکيد شده که دستورالعمل مذکور براي تمامي دانشجويان مقطع دکتري تخصصي که از نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 و بعد از آن امتحان جامع را اخذ مي کنند، لازم الاجراست.

لازم به ذکر است، براساس بند 3 اين بخشنامه و طبق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي دانشگاه آزاد اسلامي، امتحان جامع دانشجويان دوره دکتري نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 به دليل همزماني برگزاري اين آزمون با ماه مبارک رمضان، استثنائا در نيمه اول تيرماه برگزار خواهد شد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن