کد مطلب: 129863
نشست صميمي رييس و معاون اداري، مالي دانشگاه با اعضاي هيأت علمي خواهر واحد شهرکرد
تاریخ انتشار : 1396/10/13 09:07:17
نمایش : 1279
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
در نشستي دکتر مظاهر نيکخواه رييس و دکتر فرهاد خاکسار حقاني معاون اداري، مالي دانشگاه به مطالبات اعضاي هيأت علمي خواهر پاسخ دادند.
همچنين اعضاي هيأت علمي در خصوص مسائل و مشکلات دانشگاه در حوزه کاري کارکنان زن مواردي را مطرح و راهکارهايي را ارائه دادند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن