کد مطلب: 129138
برگزاري کارگاه آموزشي راه اندازي کسب و کار اينترنتي ويژه اعضاي هيأت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد
تاریخ انتشار : 1396/07/30 09:33:07
نمایش : 718
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
کارگاه آموزشي "راه اندازي کسب و کار اينترنتي" با حضور و استقبال جمع کثيري از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد توسط مرکز رشد واحدهاي فناور اين واحد دانشگاهي در محل سايت دانشکده فني و مهندسي دانشگاه برگزار شد.
مهندس ايمان مختاري فر، استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد و مدرس اين کارگاه، اهم مطالب مربوط به کسب وکار اينترنتي با تأکيد بر راه اندازي يک فروشگاه اينترنتي را بيان کرد و در پايان کارگاه نيز اعضاي شرکت کننده به بيان نظرات و سؤال هاي خود پرداختند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن