کد مطلب: 128805
دکتر ميرزاده تاکيد کرد:
دانشگاه آزاد اسلامي به هيچ وجه زير بار کار غيراستاندار علمي نمي رود / اجراي طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اکسپو بايد به شاخصي براي اقتصاد مقاومتي، ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود
تاریخ انتشار : 1395/01/21
نمایش : 882

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر ميرزاده در ششمين نشست هماهنگي و پايش امور استان ها با ارائه جمع بندي از مباحث مطرح شده در جلسه گفت: اين مباحث دسته بندي شده و مصوبات اين جلسه در آينده نزديک اجرايي و عملي خواهد شد.

در دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه کيفي هيچ راهي جز مأموريت گرايي و توسعه اقتصاد دانش بنيان نداريم

ميرزاده با تأکيد مجدد بر توسعه اقتصاد دانش بنيان تصريح کرد: تمامي گزينه ها در دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه دانشگاه منجر به توسعه اقتصاد دانش بنيان خواهد شد. ما در دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه کيفي هيچ راهي جز مأموريت گرايي و توسعه اقتصاد دانش بنيان نداريم. بنابراين اين مسئله بايد جزو ضرورت ها ي برنامه سال جاري واحدهاي دانشگاهي قرار گيرد، چرا که واحدهاي دانشگاه براي بقا و افزايش کارايي خود نمي توانند با توجه به کاهش جمعيت دانشجويي و وجود 2300 دانشگاه رقيب روي پذيرش دانشجو حساب باز کنند.

وي با بيان اينکه واحدهاي موفقي از نظر اقتصادي در دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد، از روساي دانشگاه آزاد اسلامي استان خواست با انتقال تجربيات، در توسعه تمامي واحدهاي دانشگاه در زمينه اقتصادي کوشا باشند و برنامه اي براي بازديد روساي واحدها از واحدهاي موفق ترتيب دهند.

ميرزاده با تأکيد بر اينکه امکانات دانشگاه آزاد اسلامي بايد در دسترس همگان قرار گيرد، گفت: توسعه طرح هاي شفا، ساها و سامانه آزاد اکسپو بايد در دستور کار واحدهاي دانشگاهي قرار گيردتا به عنوان يکي از منابع ايجاد درآمدهاي غيرشهريه اي و شاخص اقتصاد مقاومتي و ارتقاي واحدها و اعضاي هيات علمي تبديل شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه اظهار داشت: دوره هاي آموزشي کاربردي کوتاه مدت مي تواند به يک منبع درآمد براي دانشگاه تبديل شود. برهمين اساس اجراي اين دوره ها در واحدها بايد با جديت دنبال شود.

وي خطاب به روساي دانشگاه آزاد اسلامي مراکز استان با بيان اينکه تا کنون 335 واحد دانشگاهي به اتوماسيون اداري متصل شده اند، گفت: تمام واحدهاي باقي مانده دانشگاهي بايد تا پايان بهار به اتوماسيون اداري متصل شده و کميسيون هاي نظارت را فعال کنند تا از وضعيت عملکرد واحدها به هيات امنا گزارش ارائه دهند.

دکتر ميرزاده با اشاره به تبديل احکام سرپرستي روساي واحدها گفت: ‌اين موضوع بايد ظرف چند ماه آينده اجرايي شده و احکام از سرپرستي به رياست تبديل شوند.

وي با بيان اينکه واحد الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي از واحدهاي موفق است، اظهار داشت: در نظر داريم از اين واحد براي کارهاي بين المللي و جذب دانشجويان ايراني مقيم خارج از کشور، استفاده کنيم. همچنين کارمندان دانشگاه آزاد اسلامي که فرصت حضور در کلاس درس را ندارند، مي توانند با ثبت نام در اين واحد، ادامه تحصيل دهند.

تاسيس پژوهشکده مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي در آينده نزديک

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه پژوهشکده مرکزي اين دانشگاه به زودي تاسيس خواهد شد، گفت: همکاران ممتاز و همچنين شبکه هاي آزمايشگاهي در حال شناسايي براي تاسيس اين پژوهشگاه هستند که ارتباط مستقيم با واحدهاي دانشگاهي دارد. به اين ترتيب ظرفيتي ايجاد مي شود تا هم‌افزايي و ارتباط صنعت و دانشگاه از طريق شبکه اي در کنار شبکه آموزشي دانشگاه براي توسعه اقتصاد دانش بنيان حاصل شود.

وي افزود: درخصوص بحث آموزش نيز بايد برنامه ريزي هايي صورت گيرد تا مجموعه دانشجويان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي به سمت توسعه اقتصاد دانش بنيان حرکت کنند.

دکتر ميرزاده با اشاره به افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: با توجه به اين افزايش حقوق ها، انتظار مي رود واحدها داراي اساتيد تمام وقت باشند تا به توسعه کيفي دانشگاه کمک کنند.

وي با بيان اينکه در دانشگاه آزاد اسلامي مسئوليت مشترک وجود دارد، گفت: در اين دانشگاه تک‌تک کارمندان و اعضاي هيات علمي مسئولند و بايد به مجموعه کمک کنند تا اين دانشگاه ارتقا پيدا کند و اين يعني مديريت مشارکتي.

ايجاد رشته هاي جديد، چندنظمي و پرجاذبه در دانشگاه آزاد اسلامي

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با تأکيد بر ايجاد رشته هاي جديد، چندنظمي و پرجاذبه در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: بايد اين رشته هاي جديد مطابق با استانداردهاي علمي و نيازهاي کشور تأسيس شود چرا که دانشگاه با اين موضوعات است که مي تواند سرافراز، زنده و شاداب بماند.

توليدات فرهنگي دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر ميرزاده با اشاره به توليدات و محصولات فرهنگي دانش بنيان گفت: در سال جاري از معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه خواسته شده تا با همکاري معاونت برنامه ريزي، با تشکيل کارگروهي تخصصي، کار توليدات فرهنگي دانش بنيان که هم موضوع اقتصادي و هم فرهنگي است، دنبال شود.

وي خاطرنشان کرد: رئيس جمهور موافقت کرده که طرح آمايش دانشگاه آزاد اسلامي نيز مانند طرح آمايش وزارت بهداشت و وزارت علوم، براي تصويب در دستورکار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد که در نتيجه يک برنامه 10 ساله مدون و مشخص با نگاه آمايشي براي دانشگاه آزاد اسلامي خواهيم داشت.

ميرزاده جذب اساتيد خارجي، ثبت اختراعات بين المللي، تشکيل منظم جلسات شوراي اقتصاد دانش بنيان و مستندسازي املاک واحدها را از ضرورت هاي برنامه هاي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان کرد.

وي با اشاره به مميزي رشته ها و رعايت استانداردهاي آموزشي خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامي به هيچ وجه زير بار کار غيراستاندارد ش علمي نمي رود.

ممنوعيت هر نوع استخدامي به جز جذب هيات علمي با درجه دکتري، در دانشگاه آزاد اسلامي

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از معاونان خواست که جلسات مستمري با روساي واحدها در تهران يا استان ها داشته باشند تا مشکلات واحدها هرچه سريع تر رفع شود.

ميرزاده تأکيد کرد: هر نوع استخدامي به جز جذب هيات علمي با درجه دکتري، در دانشگاه آزاد اسلامي ممنوع است.

وي با تاکيد بر اينکه در دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجو عامل اصلي تاسيس دانشگاه است، گفت: دانشجويان بايد توسط کارمندان دانشگاه مورد تکريم قرار گيرند و رفع مشکلات آنها در اولويت امور کارکنان باشد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان کرد: بايد در دانشگاه آزاد اسلامي کنسرسيوم هاي پژوهشي براي موضوعات تخصصي که واحدها به طور موازي کار مي کنند، تشکيل شود تا هم‌افزايي به وجود آيد.

وي همچنين از روساي واحدها خواست که براي تکريم مقام شهيد، از خانواده هاي دانشجويان مدافع حرم دلجويي کرده و ارتباط مستمر با آنها داشته باشند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن