کد مطلب: 128804
دکتر ميرزاده در جلسه هماهنگي و پايش امور استان هاي دانشگاه آزاد اسلامي تاکيد کرد:
ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است / تدوين شيوه نامه عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي در دانشگاه آزاد اسلامي
تاریخ انتشار : 1395/01/21 09:39:30
نمایش : 1592
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر ميرزاده در اين جلسه با سلام و درود به روح پرفتوح امام خميني (ره) و شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي و آرزوي سلامتي براي رهبر معظم انقلاب، سال جديد را به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي تبريک گفت.

ميرزاده با بيان اينکه شروع سال 95 مزين به تولد حضرت فاطمه زهرا (س) و انتهاي سال نيز مزين به نام اين بانوي بزرگوار است، ابراز اميدواري کرد در سال هلال کوثر فاطمي، حال مردم کشور ما به احسن الحال تبديل شود.

دانشگاه آزاد اسلامي بايد اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان را به عنوان يک محور اصلي و کانوني در کارهاي خود قرار دهد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه هر يک از جلسات هماهنگي و پايش امور استانها داراي يک موضوع اصلي بوده است، گفت: موضوع اصلي جلسه امروز راه هاي عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي است و از آنجا که امسال توسط مقام معظم رهبري سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گرفته، دانشگاه ها به طور عام و دانشگاه آزاد اسلامي به طور خاص بايد اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان را به عنوان يک محور در کارهاي خود قرار دهد.

وي با تاکيد بر اينکه بايد راهکارهاي عملياتي تحقق اقتصاد مقاومتي در دانشگاه آزاد اسلامي به بحث گذاشته شود، تصريح کرد: بايد بتوانيم نتيجه اين بحث ها را به يک شيوه نامه و آيين نامه براي توسعه اقتصاد مقاومتي در دانشگاه تبديل کنيم تا در سال 95 و سالهاي پس از آن به اجرا گذاشته شود.

ميرزاده خاطرنشان کرد: البته از مهرماه 92 و همزمان با شروع دوره مديريت جديد، اهميت اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي دوچندان شده و به طور منظم و مرتب در جلسات هيات امناي دانشگاه و ديگر جلسات و همايش ها، يکي از موضوعات مهم در دو سال و نيم گذشته بوده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به تاسيس شوراي اقتصاد دانش بنيان در اوايل دوره مديريت جديد گفت: اين شورا به تصويب هيات امناي مرکزي دانشگاه رسيده و در واقع موضوعي که از ابتدا آيت الله هاشمي رفسنجاني بر آن تاکيد داشت، اين بود که دانشگاه بتواند مشکلات جامعه اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را حل کند.

فلسفه تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي افزايش اثر بخشي دانشگاه در جامعه بوده است

وي افزود: از اين رو شوراي اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس شد. فلسفه تاسيس دانشگاه از ديدگاه رئيس هيات امنا و هيات موسس، اين بوده که دانشگاه آزاد اسلامي در کشور بايد اثربخشي داشته باشد که خوشبختانه توانسته در اين زمينه موفقيت هاي چشمگيري کسب کند و در آينده نيز برنامه هاي مهمي در اين زمينه دارد.

دکتر ميرزاده خاطرنشان کرد: يکي از تحليل هايي که مي توان براي نامگذاري سال ارائه داد، اين است که ايران عليرغم موفقيت هاي زيادي که در عرصه هاي مختلف به دست آورده، در زمينه اقتصاد از اوايل انقلاب اسلامي ضعف هايي داشته که دليل آن نيز جنگ تحميلي، حصر اقتصادي و توطئه دشمنان اسلام و انقلاب بوده است.

وي افزود: اهميت اين موضوع بسيار جدي است و از آنجا که ميزان رشد ناخالص ملي کشور پايين بوده، بايد فرمان مهم و سنجيده رهبر معظم انقلاب مبني بر اجراي اقتصاد مقاومتي را آويزه گوش خود کرده و از حاشيه پردازي و اختلاف افکني دست برداشته و با استفاده از فرصت پديد آمده در دولت تدبير و اميد و در شرايط پسا برجام به مسائل اقتصادي کشور تمرکز کنيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه زمان يک عنصر حياتي براي تداوم تثبيت انقلاب اسلامي و آرمان هاي انقلاب است، گفت: از آنجا که جمهوري اسلامي ايران داراي آرمان ها، اهداف و چشم اندازهاي بسيار مهمي است، اگر بخواهيم اين آرمان ها محقق شود، بايد در اقدام و عمل، اقتصاد را رشد دهيم.

وي با اشاره به ابلاغ سند علم و فناوري از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: در اين سند تاکيد شده که در سال 1404 بايد 50درصد اقتصاد ايران از محل اقتصاد دانش بنيان تامين شود. اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است و مخاطبان آن صنعت، خدمات و دانشگاهها هستند.

دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه اقتصاد دانش بنيان، ميزان اثربخشي خود را در حل مشکلات جامعه افزايش خواهد داد

دکتر ميرزاده افزود: در اين زمينه دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه اقتصاد دانش بنيان، ميزان اثربخشي خود را به وسيله مأموريت گرايي، توسعه مراکز رشد، توسعه طرح شفا، توسعه طرح ساها، همکاري با نهادها و شرکت هاي هولدينگ در دانشگاه اعم از شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي افزايش خواهد داد.

ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است

دکتر ميرزاده تاکيد کرد: ما بايد کاري کنيم امکانات دانشگاه آزاد اسلامي که حاصل سرمايه و مشارکت مردم بوده، در سطح کشور به کار گرفته شود.

دکتر ميرزاده خاطر نشان کرد:ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي نيز از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه هيچ فعاليتي در دانشگاه بعد از آموزش، مهم تر از اقتصاد دانش بنيان نيست، اظهار داشت: در برنامه هاي اقتصاد دانش بنيان بايد بحث پژوهش، فناوري و تبديل علم به ثروت نيز ديده شود.

وي با اشاره به موضوع اصلي جلسه امروز که اقتصاد مقاومتي است، گفت: در اين جلسه بايد به نتيجه برسيم که در هر حوزه اي از دانشگاه، براي اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي چه اموري نياز است.

دکتر ميرزاده با بيان اينکه ايران بايد اقتصاد خود را بازسازي کرده و يک اقتصاد مولد و سازنده داشته باشد، خاطرنشان کرد: با ارزيابي اقتصاد ايران به اين نتيجه مي رسيم که حتماً براي تداوم انقلاب و توسعه رفاه اجتماعي چاره اي جز تمرکز بر توسعه و رشد اقتصادي نداريم.

راههاي عملياتي براي توسعه اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي پيگيري شده است

وي با تاکيد بر اينکه ظرف دو سال و نيم گذشته راههاي عملياتي براي توسعه اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي دنبال شده، تصريح کرد: افزايش تعداد مراکز رشد، افزايش شرکت هاي دانش بنيان و واحدهاي فن آور از جمله اين اقدامات بوده و ابزار لازم براي توسعه اقتصاد دانش بنيان از طريق طرح ساها فراهم شده که در آينده نيز تداوم مي يابد.خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر 85 مرکز رشد و 712 شرکت دانش بنيان و واحد فناور دارد که در تحقق اقتصاد دانش بنيان فعال هستند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينکه ارتباط صنعت با دانشگاه در کشور ما ضعيف است، گفت: براي تقويت اين ارتباط بايد کارهاي زيربنايي انجام شود. دانشگاههاي ما براي اقتصاد دانش بنيان آماده و طراحي نشده اند و بايد براي توسعه اقتصاد مقاومتي بر روي طرح درس ها و پژوهش در دانشگاهها کار بنيادي انجام شود.

يکي از راههاي تقويت اقتصاد دانش بنيان در کشور، تقويت مأموريت گرايي دانشگاه و ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه است

وي افزود: يکي از راههاي تقويت اقتصاد دانش بنيان در کشور، تقويت مأموريت گرايي دانشگاه و ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه است. از اين رو دانشگاه آزاد اسلامي در تلاش است با ارتباط با ديگر دانشگاهها در سطح ملي و بين المللي و با تعريف رشته هاي جديد، مشکلات کشور را مرتفع کرده و اثربخشي خود را افزايش دهد.

ميرزاده از روساي واحدهاي مراکز استان خواست طرح هاي شفا و ساها را در واحدها توسعه داده و سامانه آزاد اکسپو و مراکز رشد را نيز فعال کنند.

دکتر ميرزاده با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي عليرغم همه مشکلات و نامهرباني ها، سال 94 را با موفقيت به پايان رساند، گفت: بودجه سال 95 دانشگاه نيز در اواخر سال 94 ابلاغ شد و امروز واحدها 12 ماه فرصت دارند که فعاليت هاي خود را در تمامي زمينه ها انجام دهند و اين يک مزيت بسيار بزرگ براي دانشگاه محسوب مي شود.

وي با تشکر از آيت الله هاشمي رفسنجاني و هيات امنا و هيات موسس دانشگاه خاطرنشان کرد: آيت الله همواره همراه مديران دانشگاه بوده و با اعتماد و حمايت از مديران، امور را دنبال کرده اند و ما نيز بايد پاسخگوي اين اعتماد و حمايت بوده و موجبات سرافرازي و سرآمدي دانشگاه آزاد اسلامي در سطح ملي و بين المللي را فراهم کنيم.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن