کد مطلب: 128787
آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه
تاریخ انتشار : 1394/12/17
نمایش : 16757
بسمه تعالي
پيرو بخشنامه مورخ 94/11/13 در خصوص انتخاب دانشجويان نمونه دانشگاه آزاد اسلامي در سه سطح دانشگاه، استاني و کشوري، از دانشجويان واجد شرايط درخواست مي شود تا مورخ 95/01/18 به کارشناس رشته مربوطه مراجعه نموده و پس از مطالعه آيين نامه مربوطه، در صورت واجد شرايط بودن، فرم هاي مربوطه را تکميل و به رياست يا معاونت دانشکده تحويل دهند.

شرايط انتخاب دانشجوي برتر

دانشجوي نمونه:دانشجوي نمونه فردي است که داراي استعدادهاي برتر علمي ، فرهنگي و اجتماعي و شئونات دانشجويي بوده و بر اساس مندرجات آئين نامه موفق به اخذ بالاترين امتياز از بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي باشد.

ماده 3 :شرايط دانشجوي نمونه :

3-1- دانشجوياني كه حداقل نيمي از واحدهاي درسي خود را بر اساس سرفصل مصوب بر رشته مقطع تحصيلي با كسب ميانگين كل مشروحه زير گذرانده باشند، مي توانند در اين رقابت شركت كنند.

- مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته با ميانگين كل (18)

- كارشناسي ارشد با ميانگين كل (17)

- دكتراي حرفه اي با ميانگين كل (16)

- دكتراي تخصصي PHD با ميانگين كل (17)

3-2- علاوه بر داشتن حداقل ميانگين كل(مربوط به بند بالا)، كسب 50% امتياز از بخش هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي، رعايت شئون دانشجويي و دانشگاهي مندرج در اين آئين نامه براي شركت در اين رقابت الزامي است.

3-3- دانشجو در هر مقطع تحصيلي تنها يك بار مي توانند به عنوان دانشجوي نمونه انتخاب و معرفي گردند

3-4- دانشجوي نمونه بايستي در هر سه بخش مورد بررسي حداقل امتيازات مورد نظر را كسب كرده باشد و امتيازات يك بخش نمي تواند بخش ديگر را پوشش دهد . سه بخش عبارتست از 1- فعاليت علمي (آموزشي و پژوهشي ) 2- فعاليت فرهنگي و اجتماعي 3- شئونات دانشجويي.

3-5- دانشجويان داراي سابقه محكوميت در شوراي انضباطي دانشگاه يا مراجعه قانوني ذيربط امكان شركت در اين رقابت را ندارند.

3-6- ارائه گواهي يا تاييديه براي كليه فعاليت هاي علمي ، فرهنگي و اجتماعي ضروري است و صرفاً فعاليت هاي صورت گرفته در طي دوره مقطع تحصيلي فعلي دانشجو ملاك محاسبه و امتياز بندي قرار مي گيرد.

3-7- مدارك دانشجويان برحسب هريك از گروههاي آموزشي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

گروههاي آموزشي :شامل گروه هاي علوم پايه ، فني و مهندسي ، علوم انساني ، هنر، کشاورزي ، دامپزشکي ، پزشکي ، علوم تربيت بدني مي گردد.

3-8- گذراندن امتحان جامع در مقطع دكتري تخصصي (phd) الزامي است .

ماده 4 : موضوعات كلي مورد بررسي جهت انتخاب دانشجوي نمونه:

1-4- آموزشي:

محاسبه ميانگين هر نيمسال، ميانگين كل، رتبه اول تا سوم در المپيادهاي علمي كشوري، كسب رتبه اول تا سوم در امتحانات كشوري علوم پايه و پيش كارورزي.

2-4- پژوهشي:

چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجي، مجلات علمي پژوهشي و علمي و ترويجي، ارائه مقاله در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي، مجري يا همكاري در انجام طرح هاي تحقيقاتي، تاليف، ترجمه و گردآوري كتاب، اختراع، ابداع و نوآوري، تجاري سازي ايده، نوآوري، عضويت در انجمن هاي علمي دانشجويي، كسب مقام در مسابقات علمي كشوري و بين المللي كه با عنوان دانشگاه آزاد اسلامي در آنها شركت شده است.

3-4- فرهنگي و اجتماعي:

كسب مقام در مسابقات قرآني، عضويت در كانون هاي فرهنگي و تشكل هاي اسلامي و بسيج دانشجويي، چاپ مقاله و يا همكاري در انتشار نشريات دانشگاهي داراي مجوز، كسب مقام در مسابقات ورزشي، كارت مربي گري و داوري در رشته هاي ورزشي، مشاركت در امدادرساني در حوادث و اردوهاي سازندگي ايثارگري.

4-4- شئونات دانشجويي:

تقيد به انجام فرائض ديني، تقيد به ضوابط و مقررات دانشجويي، تقيد به مكارم اخلاقي و حسن شهرت.

آيين نامه انتخاب دانشجوي برتر
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن