کد مطلب: 128774
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد:
تصويب بودجه سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامي در هيات امناي مرکزي / 10 هزار ميليارد تومان بودجه بزرگترين دانشگاه حضوري جهان
تاریخ انتشار : 1394/12/08 13:45:33
نمایش : 1392

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر حميد ميرزاده در حاشيه جلسه هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي در جمع خبرنگاران گفت: از تمام اعضاي هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي بخصوص آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس هيات موسس و هيات امناي دانشگاه سپاسگزارم که همواره دانشگاه آزاد اسلامي را مورد حمايت و عنايت خود قرار داده اند.

تصويب تمام پيشنهادات دانشگاه آزاد اسلامي در هيات امناي مرکزي

وي با بيان اينکه جلسه هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور اعضاي هيات امنا و هيات رئيسه دانشگاه برگزار شد، گفت: در اين جلسه تمام پيشنهادات معاونت هاي دانشگاه در خصوص سند توسعه دانشگاه، طرح آمايش سرزميني، برنامه ششم توسعه دانشگاه، شهريه، تاسيس دفاتر بين المللي و بودجه سال 1395 که در جلسات يک ماهه به تصويب هيات هاي امناي استاني رسيده بود، به اتفاق آرا به تصويب هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي رسيد.

دکتر ميرزاده با اشاره به تصويب بودجه سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: بودجه سال آينده دانشگاه از حيث منابع و مصارف 10 هزار ميليارد تومان و از حيث درآمد و هزينه 8 هزار و 300 ميليارد تومان به تصويب اعضاي هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي رسيد.

وي افزد: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند از اول فروردين ماه برنامه هاي توسعه خود را در زمينه هاي علمي، پژوهشي، فناوري، کارآفريني و عمراني که به تصويب رسيده است، را اجرا کنند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با تاکيد بر اينکه امسال سومين باري است که بودجه سنواتي و برنامه هاي دانشگاه قبل از پايان سال به تصويب هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي مي رسد، تصريح کرد: از لطف و عنايت اعضاي هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي که همواره پشتيبان دانشگاه بوده تشکر و قدرداني مي کنم.

تاسيس دفاتر بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر ميرزاده با اشاره به مصوبات جلسه هيات امناي مرکزي دانشگاه، گفت: در اين جلسه تاسيس واحدهاي برون مرزي دانشگاه به شکل تاسيس دفاتر در فاز اول براي تقويت ارتباطات بين الملل دانشگاه در حوزه هاي اسلامي، ايراني، تاريخ تمدن ايران و اسلام، هنرهاي ايراني و اسلامي، حفظ و گسترش زبان و ادبيات فارسي، تبادل استاد و دانشجو و اجراي پروژه هاي مشترک بين دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي واقع در کشورهاي اسلامي، اروپاي مرکزي، آسيا و آمريکاي شمالي و برخي کشورهاي آسياي مرکزي به تصويب هيات امناي مرکزي دانشگاه رسيد و اين دفاتر براي جذب دانشجو و مبادله استاد و دانشجو و نيز پروژه هاي پژوهشي مشترک بين دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي خارجي فعاليت خواهد کرد.

وي با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي داراي 115 تفاهم نامه معتبر با دانشگاههاي خارجي در آسيا، اروپا و بيشتر کشورهاي منطقه آسياي ميانه است اما فقط 20 تفاهم نامه فعال است و اغلب به مرحله عملياتي نرسيده اند، گفت: از اين رو براي توسعه علمي دانشگاه و افزايش مبادلات بين المللي دانشگاه که ضرورت توسعه علمي است، مقرر شد که به تدريج دفاتري در کشورهاي اسلامي و بعضي کشورهاي اروپاي مرکزي، آسيائي و آمريکاي شمالي ايجاد و با همکاري رايزنان فرهنگي مستقر در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي زمينه تبادل استاد و دانشجو و جذب دانشجو فراهم شود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزود: بر طبق اين برنامه در فاز اول دفاتر دانشگاه تاسيس شده و به کمک واحد الکترونيکي دانشگاه آزاد اسلامي ايرانياني که در خارج هستند مي توانند دانشجوي دانشگاه شده و با استانداردهاي دانشگاه و در چارچوب مقررات دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيل شوند.

دکتر ميرزاده با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي براي تاسيس واحد دانشگاهي درعراق برنامه ريزي کرده است، گفت: خوشبختانه واحد مسکو نيز اخيرا راه اندازي شده و به زودي واحد عراق نيز تاسيس مي شود.

شهريه ثابت تمام دانشجويان موجود دانشگاه آزاد اسلامي در تمام مقاطع در سال آينده افزايش نمي يابد

دکتر ميرزاده در خصوص ميزان افزايش شهريه دانشگاه آزاد اسلامي در سال آينده، گفت: شهريه ثابت تمام دانشجويان موجود رشته هاي پزشکي و غير پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در تمام مقاطع در سال 1395 نسبت به سال 1394 افزايش نخواهد يافت.

افزايش 20 درصدي حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در سال آينده

وي خاطر نشان کرد: در سال آينده حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به ميزان 20 درصد و حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي به ميزان 15 درصد نسبت به سال قبل افزايش مي يابد.

گزارش اقدامات معاونت هاي دانشگاه آزاد اسلامي مورد اقبال و قدرداني اعضاي هيات امناي مرکزي قرار گرفت

دکتر ميرزاده با بيان اينکه در جلسه هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي تمامي معاونت ها خلاصه اي از عملکرد خود را در سال جاري ارائه دادند، گفت: خوشبختانه اين گزارش ها مورد توجه، اقبال و قدرداني تمام اعضاي هيات امناي مرکزي قرار گرفت که از شيريني هاي اين جلسه بود.

وي با اشاره به سياست هاي بودجه اي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1395، گفت: در بودجه سال آينده مقرر شده 2 درصد از کل بودجه به امور فرهنگي، 2 درصد از کل بودجه به امور ورزشي و 2 درصد از کل بودجه به امور دانشجويي تخصيص پيدا کند که اين اعداد قابل جابه جايي نيست همچنين 15 درصد از کل بودجه دانشگاه به امور پژوهشي و 15 درصد به امور عمراني اختصاص مي يابد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزود: در سال آينده بالغ بر 700 هزار متر مربع از فضاهاي نا تمام طرح هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي به اتمام مي رسد و بالغ بر 1 هزار و 400 ميليارد تومان هزينه صرف امور جاري و عمراني در حوزه پزشکي از جمله مراکز تحقيقاتي پزشکي و تکميل و تجهيز طرح هاي بيمارستاني خواهد شد.

دکتر ميرزاده تاکيد کرد: همچنين در اين جلسه مقرر شد 20 درصد بودجه دانشگاه آزاد اسلامي در سال آينده از محل اعتبارات غير شهريه اي بدست آيد.

وي با بيان اينکه تمام اعضاي هيات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي بر اين باورند که دانشگاه آزاد اسلامي به طرف توسعه کيفي حرکت مي کند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي با جذب هيات علمي توانمند بر اساس استانداردها مورد تعهد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي حرکت کرده چرا که دانشگاه آزاد اسلامي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي کند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن