کد مطلب: 128682
"ليست رشته‌هاي دکتري دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد سال 1395"
تاریخ انتشار : 1394/09/22 15:37:21
نمایش : 22614
"ليست رشته‌هاي دکتري دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد سال 1395"
نام گروه نام رشتــه جديد / قديم
مصوب
دانشکده فني و مهندسي
گروه عمران مهندسي عمران – زلزله جديد
گروه معماري مهندسي معماري قديم
دانشکده علوم پايه
گروه رياضي و فيزيک رياضي – جبر جديد
رياضي کاربردي – آناليز عددي جديد
رياضي کاربردي – تحقيق در عمليات جديد
گروه زيست‌شناسي زيست‌شناسي – ژنتيک مولکولي جديد
زيست‌شناسي – ميکروبيولوژي قديم
دانشکده علوم انساني
گروه ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي قديم
گروه زبان‌انگليسي آموزش زبان انگليسي جديد
گروه حقوق حقوق کيفري و جرم‌شناسي قديم
گروه روانشناسي روانشناسي تربيتي قديم
روانشناسي عمومي جديد
گروه حسابداري حسابداري قديم
دانشکده غذا و دارو و کشاورزي
گروه علوم دامي تغذيه دام جديد
گروه گياهان دارويي علوم باغباني –گياهان دارويي، ادويه‌اي و نوشابه‌اي جديد
علوم باغباني – ميوه‌کاري جديد
گروه صنايع غذايي علوم و صنايع غذايي – تکنولوژي مواد غذايي جديد
علوم و صنايع غذايي – ميکروبيولوژي مواد غذايي جديد
گروه شيمي شيمي- آلي جديد
دانشکده دامپزشکي
گروه دامپزشکي بهداشت مواد غذايي قديم
جراحي دامپزشکي جديد
 
 
  • در مجموع14 رشته دکتري تخصصي جديد در سال 1394 به تصويب رسيده است.
  • جهت اطلاعات بيشتر به سايت www.azmoon.org  مراجعه فرمائيد. (شماره‌هاي تماس 09137718005، 09137718155 و 09137718087)
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن