کد مطلب: 128603
تمديد پايان نامه
دانشجويان ارشد بخوانند
تاریخ انتشار : 1394/07/01
نمایش : 14093
دانشجويان محترمي که در اين نيمسال متقاضي دفاع از پايان نامه خود هستند،جهت ثبت نام وتمديد پايان نامه تا 18 مهر اقدام نمايند،در غير اين صورت اين نيمسال براي آنها مرخصي صادر خواهد شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن