پذيرش دانشجو بدون آزمون ( بر اساس سوابق تحصيلي) ويژه ترم بهمن ماه 1400
📣 فرصتي دوباره براي آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل که تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند
🔻پذيرش دانشجو بدون آزمون (کارداني و کارشناسي ) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد

 🔺 تکميل ظرفيت بهمن 1400 (ثبت نام بصورت حضوري)

🔹 رشته هاي مختلف تحصيلي و رشته هاي مهارت و کارآفريني

🔹 جهت ثبت نام به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه (طبقه همکف ساختمان اداري) مراجعه فرماييد.

🔹کسب اطلاعات بيشتر: 👇👇   

🔹تلفن : 03833361048

🔶روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد