دکتر قاسمي در گفت‌وگو با آنا:
۶ تيم‌ از چهارمحال و بختياري به رقابت‌هاي کشوري کرسي‌هاي آزادانديشي معرفي شدند

به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
نخستين رويداد ملي رقابت گروه‌هاي دانشجويي در کرسي‌هاي آزادانديشي استان چهارمحال و بختياري با رقابت ۱۲ تيم دانشجويي و مشارکت ۴۸ دانشجو برگزار و تيم‌هاي مدافعان علم، آزادانديشان، سيمرغ، شهيد طهراني مقدم، شهيد غلامرضا کاووسي و اتحاد براي رقابت ملي با تيم‌هاي دانشجويي کشوري دانشگاه آزاد اسلامي معرفي شدند.

رئيس شوراي تخصصي فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره اين رقابت‌ها اظهار کرد: کرسي‌هاي آزادانديشي بستري مناسب براي گفت‌وگو و تضارب آرا در جامعه دانشگاهي بوده و تمهيد شرايط براي اظهارنظر دانشجويان و استادان از تأکيد ويژه مقام معظم رهبري است.

دکتر محمد قاسمي اضافه کرد: به‌منظور ارتقاي فرهنگ گفت‌وگو و بسط و گسترش مباحثه مستدل، اخلاقي، منطقي و افزايش نشاط علمي در محيط‌هاي دانشگاهي و تحقق منويات مقام معظم رهبري در ايجاد محيط سالم براي شکل‌گيري بحث‌هاي تخصصي، نخستين رويداد ملي رقابت گروه‌هاي دانشجويي در کرسي‌هاي آزادانديشي در دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري به‌صورت آنلاين برگزار شد.

وي تضارب آرا ميان تفکرات متکثر براي حل مسائل کشور، ايجاد محيط مناسب براي بيان آزادانه و مسئولانه انديشه‌ها در دانشگاه با توجه به تقويت مؤلفه‌هاي وحدت، امنيت ملي و ارزش‌هاي اسلامي، ارتقاي فرهنگ نقدپذيري، تفکر خلاق، نقاد و ايجاد شورونشاط ميان دانشجويان، تمرين و تقويت فعاليت‌هاي گروهي منسجم و هدفمند، تقويت انگيزه‌هاي ارتقاي دانش و آگاهي در ميان دانشگاهيان و ايجاد بستر مناسب براي تشويق و زمينه‌سازي فرايند توليد علم را ازجمله اهداف کرسي‌هاي آزادانديشي در دانشگاه‌ها عنوان کرد.

رئيس شوراي هماهنگي معاونان فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري يادآور شد: اين رقابت‌ها به همت معاونت فرهنگي و دانشجويي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي اين استان و با رقابت ۱۲ تيم دانشجويي از واحدهاي شهرکرد، بروجن، فارسان و آموزشکده سماي واحد شهرکرد و مشارکت ۴۸ نفر از دانشجويان و داوري علمي توسط استادان و صاحب‌نظران در موضوعات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دوازدهم و سيزدهم اسفند ۱۳۹۹  برگزار شد.