در نشست هم‌انديشي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد مطرح شد؛
بررسي چالش‌هاي خريد واکسن کرونا از منظر پزشکي، فقهي و حقوقي/ ۳ تعهد دولت در قبال شهروندان چيست؟