دومين مسابقه ملي ايده شو دامپزشکي، دام تاپ 2
سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري استان چهارمحال و بختياري با همکاري باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي شهرکرد، شهر قدس و کازرون، پارک علم و فناوري استان چهارمحال و بختياري و مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه شهرکرد برگزار مي کند.
دومين مسابقه ملي ايده شو دامپزشکي، دام تاپ 2
مهلت ثبت ايده تا 15 اسفند 1399
زمان برگزاري مراسم اختتاميه و اعلام نتايج 20 اسفند 1399
سايت ثبت ايده:
ideashow.chbstp.ir
تلفن دبيرخانه: 33361094
آدرس: شهرکرد رحمتيه، دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد، ساختمان اداري، طبقه دوم