خدمات مرکز مشاوره دانشگاه در ايام امتحانات
مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد آماده ارايه خدمات مشاوره به دانشجويان در ايام امتحانات مي باشد. دانشجويان مي توانند   جهت دريافت مشاوره غير حضوري،  طبق برنامه ارايه شده در کانال تلگرام مرکز مشاوره اقدام نمايند .