بقايي‌شهرکي اعلام کرد؛
برگزاري مرحله نهايي مسابقات سراسري قرآن و عترت در چهارمحال و بختياري