خليل‌مقدم در گفتگو با آنا عنوان کرد؛
تهيه بسته عملياتي خلاق براي برون‌رفت گردشگري روستايي از رکود کرونايي/ ۸۰ مستند علمي پژوهشي واکاوي شد