مسابقات استاني دادگاه مجازي(moot court) باحضوردانشگاه هاي سراسر استان ويژه دانشجويان رشته حقوق
انجمن علمي و گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد باهمکاري کانون وکلا و اداره پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان برگزار مي کند:
مسابقات استاني دادگاه مجازي(moot court) باحضوردانشگاه هاي سراسر استان ويژه دانشجويان رشته حقوق
 
علاقه مندان جهت ثبت نام مي توانند فايل ثبت نام را از کانال انجمن علمي حقوق دانشگاه آزاد دريافت و پس از تکميل(به صورت تايپي)به دفتر انجمن تحويل دهند
زمان ثبت نام از تاريخ  1398/9/16 لغايت 1398/9/21
در اين خصوص گارگاه توجيهي براي شرکت کنندگان در تاريخ 1398/9/27  ساعت 10 برگزار خواهد شد.