با برگزاري انتخابات؛
اعضاي شوراي مرکزي کانون علمي فرهنگي ايثار دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد معرفي شدند
مراسم انتخابات شوراي مرکزي کانون علمي، فرهنگي ايثار دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد با حضور اعضاي کانون، صبح امروز در سالن جلسات مجتمع فرهنگي دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
مسئول ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد با اعلام اين خبر گفت: اين انتخابات با هدف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، همچنين تقويت نقش دانشجويان شاهد و ايثارگر و نيز انسجام بخشي به فعاليت هاي علمي فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر و با حضور اعضاي کانون ايثار برگزار شد.
عصمت رييسي اظهار داشت: اين کانون از سال 1392مشغول به فعاليت بوده است و بر اساس دستورالعمل ارسالي از سازمان مبني بر تشکيل کانون ها با ساختار دانشجويي  فعاليت خواهد داشت.
وي افزود: تعداد 12 نفر از اعضا کانديدا شدند که پس از برگزاري مراسم انتخابات 5 نفر از اعضا به عنوان اعضاي اصلي و دو نفر علي البدل انتخاب شدند.
مسئول ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد در ادامه تصريح کرد: پس از انتخابات، محمد ايزدي، فاطمه شرافتي، زهرا کياني، الهه رحيمي و نازنين طالب پور با اکثريت آراء به عنوان اعضاي اصلي کانون ايثار انتخاب شدند. همچنين محمدمهدي تقيان نسب و سيده مريم حسيني به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب و معرفي شدند.
در پايان اعضاي منتخب شورا با راي اکثريت محمد ايزدي را به عنوان دبير کانون ايثار انتخاب کردند.