تازه هاي نشر دانشگاهي؛
تأليف کتاب "مباحث نوين در مهندسي ژنتيک" توسط عضو هيأت علمي گروه ژنتيک دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
کتاب «مباحث نوين در مهندسي ژنتيک» دکتر مريم پيماني عضو هيأت علمي گروه ژنتيک توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد  منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
کتاب "مباحث نوين در مهندسي ژنتيک" توسط دکتر مريم پيماني عضو هيات علمي گروه ژنتيک دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد و با همکاري احسان حيدري سورشجاني عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و شهرزاد تبريزچي دانشجوي کارشناسي ارشد ژنتيک مولکولي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد تأليف و چاپ شد.
 
به گفته مولف: زيست‌شناسي مولکولي و مهندسي ژنتيک از شاخه‌هاي مهم علوم زيستي نوين محسوب مي‌شوند و به‌دليل کاربردهاي مختلف در علوم پايه، توليد فرآورده‌هاي دارويي، پزشکي و کشاورزي از اهميت ويژه‌اي برخوردارند.
عضو هيأت علمي ژنتيک دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد اظهار داشت: هدف از انتشار اين کتاب، آشنايي دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي با نوآوري‌ها و مفاهيم جديد مهندسي ژنتيک و زيست مولکولي است.
مريم پيماني افزود: تلاش شده است تازه‌ترين و کاربردي‌ترين مفاهيم و اصول اين علم تشريح شود؛ به‌خصوص مفاهيم و اصولي که در دهة اخير مورد توجه پژوهشگران سراسر دنيا قرار گرفته است.
کتاب "مباحث نوين در مهندسي ژنتيک" در تيراژ 2000 نسخه چاپ و روانه بازار شد.