انتخاب رشته تکميل ظرفيت کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تمديد شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا از روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد که براساس کارنامه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند ( اعم از پذيرفته شدگان يا مردودين اعلام نتيجه قبلي اين مقطع و يا افرادي که در مرحله قبل انتخاب رشته نکرده‌اند ) به منظور شرکت در اين مرحله از تکميل ظرفيت و انتخاب رشته‌محل در دانشگاه آزاد اسلامي مي‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان به منظور انتخاب‌رشته در اين مقطع لازم است، کارت اعتباري ثبت‌نام را از سامانه مذکور خريداري کنند. ضمناً آن دسته از داوطلباني که علاوه بر کد رشته امتحاني اصلي در کد رشته امتحاني دوم (شناور) نيز مجاز به انتخاب رشته شده‌اند مي‌توانند، رشته‌محل‌هاي متناظر کد رشته امتحاني دوم خود را نيز در ميان يکصد رشته‌محل انتخابي خود منظور کنند. ويرايش رشته‌محل‌هاي انتخابي تا پايان مهلت انتخاب‌رشته امکان پذير بوده و داوطلبان بدين منظور نيازي به تهيه کارت اعتباري مجدد ندارند.

نتايج انتخاب رشته اين مرحله تا پايان هفته اول آذر ماه اعلام خواهد شد.