برگزاري نشست هم انديشي استادان درس قرآن کريم
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
جلسه هم انديشي استادان درس قرآن کريم با هدف تبادل نظر و بيان نکته هاي مهم آموزشي و نيز بيان شيوه هاي جديد در تدريس درس قرآن و بکارگيري شيوه ها و کتاب هاي جديد با حضور دکتر موسي مولوي معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، مسوولان کانون هاي قرآن و عترت و استادان درس قرآن کريم درسالن جلسات ساختمان فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد برگزار شد.