ثبت نام بدون آزمون کارشناسي ارشد استعدادهاي درخشان دانشگاه آزاد اسلامي آغاز شد

ثبت نام دوره بدون آزمون کارشناسي ارشد ويژه استعدادهاي درخشان سال 98 دانشگاه آزاد اسلامي آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي، اطلاعيه اي در خصوص ثبت نام دوره بدون آزمون کارشناسي ارشد ويژه استعدادهاي درخشان سال 98 صادر کرد.

در متن اين اطلاعيه آمده است:

به اطلاع متقاضيان ثبت نام دوره بدون آزمون کارشناسي ارشد ويژه استعداد هاي درخشان دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند ثبت نام از امروز شنبه 5 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 24 روز شنبه 12مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذيرش به آدرس https://azmoon.org پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما در صورت داشتن شرايط دوره مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

داوطلبـان لازم اسـت پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگيري و نسخه چاپي ثبت نام خـود را تهيـه و تـا زمـان اعلام نتايج حفظ کنند.