برگزاري نخستين هم انديشي آموزش عالي هنرهاي سنتي
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
نخستين هم انديشي آموزش عالي هنرهاي سنتي 23 خرداد ماه سال جاري در دانشگاه هنرهاي اسلامي ايراني استاد فرشچيان برگزار مي شود.